Zakoupili jste dům na venkově, který bude vyžadovat rekonstrukci, a první, co musíte provést, je vyklidit z jeho útrob nepotřebné věci? Může jich tam být celá řada a mezi nimi i něco, co by vám mohlo značně zkomplikovat situaci. Co by se vám mohlo přihodit, kdybyste vyklízení v Praze vyklizenirychle.cz nesvěřili profesionálům?

Ukrytý soustruh – součástí některých nemovitostí bývají i stodoly a podobná hospodářská stavení. Jestliže si před prodejem objekt důkladně neprohlédnete, což je například u zemědělských usedlostí téměř nemožné, může vás tu překvapit něco, s čím jste nepočítali. Ve stodole mohou být ukryté, zaházené za balíky slámy, staré průmyslové stroje nebo dokonce vraky automobilů.

starý objekt

Nebezpečné chemikálie – v některých sklepních či půdních prostorách byste mohli objevit rozpadající se nádoby s chemickými látkami neznámého obsahu, a toto je vždy rozumnější svěřit do rukou odborníků. Vyklízecí firma vás těchto břemen zbaví a odveze je na patřičná místa. Nemusíte si kvůli tomu dělat prakticky žádné starosti.

život na venkově

Hořlaviny – v domě můžete nalézt i nebezpečné hořlavé látky v chatrných nádobách, tehdy pak stačí neopatrný pohyb a látka se rozlije po podlaze, načež může vypuknout požár nebo tu dojít k výbuchu, například u benzínových par.

Drogy a jedy – nákup nemovitosti je vždy svým způsobem něco jako zajíc v pytli. Obvykle se tu shledáte s něčím, co vás nemile překvapí, a tím se mohou stát i takzvané třinácté komnaty bývalých majitelů a jejich příbuzných. Kupříkladu jestliže někdo „jede v drogách“ a měl doma palírnu drog nebo alkoholu. Mohou se tu nacházet zbytky omamných látek a různých toxických látek, z nichž se drogy připravovaly.

Zářivky – i docela obyčejná prasklá zářivka vám nadělá spoustu starostí, protože obsahuje jedovatou rtuť. Se zářivkami není legrace a musí s nimi nakládat opatrně i vyklízecí firma. Ta je však na podobné situace připravená a nechová se jako banda amatérů.