V České republice k 31. 3. 2019 dle Českého statistického úřadu žije 10 652 812 obyvatel. Je to počet lidí, kteří potřebují mít svůj domov, místo, kde se ráno probouzejí a večer uléhají ke spánku. Někteří lidé vyrůstali v bytě a tam plánují vychovat i své děti. Jiní, kteří pochází z rodinného domu se zahradou, kde sekali trávu, hráli si s míčem a maminka pěstovala květiny a zeleninu, většinou opět pro svou rodinu volí dům. Plány jsou různé, ale život někdy nepředvídatelně zamíchá kartami, situace se změní a budoucnost je naprosto jiná.
garážová stání
 
Obyvatelé ČR bydlí v celkovém počtu 4 756 572 obydlených bytů, z toho:
–          v rodinných domech – 43,7%
–          v bytových domech – 55%
 
Neobydlené byty v ČR, z toho:
–          byty v rodinných domech – 461 007
–          byty v bytových domech – 176 641
–          byty v neobydlených domech – 384 911
 
Počet nově postavených bytů je k 6/2019 dle Ministerstva pro místní rozvoj 33 868.
 

Vlastnictví

Dle vlastnictví je z obydlených bytů užíváno:


–          vlastníky nebo vlastníky domů – 2 294 250 tzn. 55,9%
–          nájemníky – 920 405, tzn. 22,4%
–          vlastníky družstevních bytů – 9,4%
–          osobami blízkými vlastníků – 3,4%


 

Stáří bytů a domů

Byty a domy jsou v ČR průměrově poněkud starší než v ostatních zemích EU:


–          bytové domy – 52,4 let
–          domy – 49,3 let
–          obydlené byty – 46,5 let


 

Plocha bytů

Průměrná velikost plochy bytu v ČR je 65,3 m2, v porovnání se státy EU je menší. Jedná se o:


–          v bytové domy – 52,6 m2
–          v rodinné domy – 80,9 m2


 nízký panelák

Náklady na bydlení / měsíc


Domácnost – jednotlivec:
– do 65 let – 5 357,- Kč
– nad 65 let – 4 357,- Kč
 
Domácnost – pár bez dětí:
oba do 65 let – 6 164,- Kč
alespoň jeden z členů 65+ – 5 207,- Kč
 
Domácnost bez dětí– 6 118,- Kč
Domácnost – jeden rodič + nezaopatřené děti– 6 994,- Kč
 
Domácnost – dospělí:
+ 1 nezaopatřené dítě – 6 495,- Kč
+ 2 nezaopatřené děti – 6 044,- Kč
+ 3 a více nezaopatřených dětí – 6 483,- Kč
 
Domácnost s dětmi – ostatní– 6 325,- Kč 
Co se týká sociálního bydlení, které je dnes velmi aktuálním tématem, bylo v letech 1998 až 2018 státní investiční podporou pořízeno celkem 22 827 bytů určených pro sociálně handicapované rodiny nebo seniory se zdravotním postižením.